M 56 Speed

 

K ULOŽENÍ

 

Pojivo pro rychleschnoucí potěry
 
Pojivo na bázi cementu pro výrobu rychleschnoucích spřažených, oddělených i plovoucích potěrů.

• po 4 hodinách možné předláždění
• ideální při časové tísni a termínovaných pracích   
• hydrofobní (vysoká ochrana vůči provlhnutí)  
• pro vnitřní i vnější použití 
• na bázi vysoce kvalitního cementu CEM I
• minimalizované smrštění a pnutí při vytvrzení
• zpracovatelné i strojně 

Spotřeba: dle poměru míšení

Barva: šedá

25 kg papírový pytel
Paleta EUR: 40 × 25 kg

TECHNICKÉ LISTY
BEZPEČNOSTNÍ LISTY
 
4 4 4